بایگانی برچسب: s

آرماتور بندی کف استخر

طراحی و ساخت و اجرا و نظارت آرماتور بندی کف استخر

یکی از ویژه گی های طراحی و ساخت استخر شنا و استحکام بودن استخر در مقابل ترک های کف استخر و دیواره ها ابتدا بتن مگر و سپس شبکه آرماتور است.

آرماتور بندی کف استخر برای کف سازی و اجرای لوله کشی کف استخر حتما نیاز است واگر این شبکه اجرا نشود استخر پس از آب گیری نشست و ترک میخورد .

شبکه اول که در عکس مشاهده میکنید برای اجرای سیستم لوله کشی است و پس از آن باید شبکه دوم بسته شود و بتن ریزی انجام شود.

آرماتور بندی کف استخر بستگی به سایز و ابعاد استخر دارد و قطر میلگرد بستگی به متر مکعب استخر فرق میکند از میل گرد سایز 10 الی 16 متغییر است.

برای جکوزی نیز در برخی ابعاد نیاز به شبکه هست که آن هم باید بررسی شود .

قطر آرماتور بندی کف استخر هرچقدر بزگتر باشد باید ابعاد بتن ریزی بزگتر و متناسب با نوع میگرد قطر کار بزرگتر می شودو مقدار بتن ریزی بالاتر است.

قیمت اجرای آرماتور بندی بستگی به متراژ و ابعاد استخر یا جکوزی فرق می کند و این شرکت کار اجرا را به صورت کلی انجام می دهد.

طراحی و بازسازی استخرهای قدیمی به استخر های جدید و تغییر استخر شنا معمولی به استخر آب درمانی در منزل و ویلا شخصی خود .

بازسازی و تعمیرات اساسی استخر شنا

تعویض لوله کشی های استخر شنا و جکوزی