بایگانی برچسب: s

لوله کشی فاضلاب پوش فیت

نصب لوله پوش فیت با اصول شیب بندی و دقیق با اکیپ مجهز و مجرب در سراسر ایران
با قیمت مناسب

روش تست لوله های پوش فیت و اجرای صحیح آن و شیب بندی مناسب در رایزهای
اصلی و فرعی

اجرای لوله کشی و نصاب لوله فاضلاب پوش فیت در سراسر ایران با تست جدید دود برای
اولین بار در ایران و تست فشار پر 4 طبقه 4 بار برای اولین بار در ایران

لوله پوش فیت چیست ؟
جنس لوله پوش فیت نوعی پلی اتیلن است که با برش کنیک به راحتی داخل یکدیگر با واشر
اورینگی که در طرف مادگی آن است آب بندی می شود البته در برخی از مواقع با دستگاه
جوش پلی اتیلن نیز می توان لوله و اتصالات پوش فیت را به هم چسباند و مثل اتصالات پلی
اتیلن فشار قوی به هم میشود آنها را اتصال داد

از لوله های پلی اتیلن نیز می توان انشعاب لوله پوش فید گرفت البته یعنی لوله پلی اتیلن
رایز باشد و فرعی آن پوش فید

طرجیحا اتصالات پوش فیت باید استاندارد به هم نصب شود ولی اگر در جایی که نیاز باشد
و مسیر لوله اجازه ندهد باید اتصالات و لوله پوش فیت را با دستگاه اتو پلی اتیلن به راحتی
به هم چسباند

طراحی و ساخت رایزرهای فاضلابی و اجرای آن به صورت نقشه و به صورت تجربی
با ضمانت اجرای انواع لوله کشی فاضلاب با انواع لوله های پلی اتیلن – پوش فیت
– پلیکا – چدن – فلزی

اجرای لوله کشی فاضلاب با بیش از 2000 نمونه کار در تهران و شمال کشور
تست لوله های فاضلابی از پارکینگ تا 4 طبقه تست فشار پر تضمینی
تست لوله های فاضلابی با سیستم دستگاه دود

مدیریت اجرا
علی اصغر صیاد
09191022818

رضا یونسی آزاد
09192453359